Jongeren lokaal actief

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

LOCAL HEROES

Op 20 september werd bekend dat het Maatschappelijke Diensttijd programma Local Heroes kan starten! De gemeente heeft deze subsidieaanvraag gedaan samen met de partners gemeente Wormerland, Oostzaan, ’t Lokaal, bedrijventerrein BVNM en Noorda & Co.

Met dit plan gaan wij werken aan een stevige gezamenlijke infrastructuur om jongeren op een bijzondere manier op hun maatschappelijke toekomst voor te bereiden: we bieden jongeren een ontdekkingsreis naar de beste versie van henzelf! Een kans voor jongeren om hun talenten te ontdekken, van betekenis te zijn, nieuwe mensen te ontmoeten en keuzes te maken voor de toekomst. Hun persoonlijke ontwikkeling en vrijwillige inzet voor anderen maakt onze samenleving sterker. Binnen deze ambitie zijn 3 kernbegrippen van belang, namelijk maatschappelijke impact, talentontwikkeling en elkaar ontmoeten.

Maatschappelijke impact wordt bereikt door iets te doen voor een ander en/of voor de samenleving/bedrijfsleven en door zelf een stap verder te komen. Met talentontwikkeling ontwikkelen jongeren vaardigheden en vergroten zij hun zelfvertrouwen. MDT Local Heroes biedt ook de mogelijkheid om mensen met verschillende achtergronden en leeftijden dichter bij elkaar te brengen, oftewel het stimuleren van sociale cohesie. Het is meedoen, door anderen te laten meedoen.

Met Local Heroes werken de gemeenten Zaanstad, Wormerland en Oostzaan samen met bedrijfsleven, scholen en tal van maatschappelijke organisaties, toe naar een stevige gezamenlijke infrastructuur om jongeren op een adequate manier op hun maatschappelijke toekomst voor te bereiden. Dit projectvoorstel is toegespitst op het bedrijventerrein Molletjesveer/Noorderveld dat grenst aan de betrokken gemeenten. De ambitie is om in dit gebied, waar 600 bedrijven en organisaties met 4.500 medewerkers actief zijn, de fysieke en digitale infrastructuur van werk, onderwijs en het brede sociale domein te upgraden tot een optimale betrokkenheid voor de maatschappelijke integratie van jongeren via de as van vrijwilligerswerk, zorg en welzijn, beroepsopleiding en regionale arbeidsmarkt.

Bij Local Heroes ontdekken jongeren de beste versie van henzelf. Local Heroes is voor alle jongeren (14 – 27 jaar) toegankelijk als zij maar een half jaar lang 20 uur per week beschikbaar zijn. Denk bijvoorbeeld aan jongeren die een tussenjaar hebben en zoeken naar een leuke en zinvolle manier om uit te vinden wat de toekomst te bieden heeft. Of die werk zoeken en extra vaardigheden willen leren.